Hoạt động công ty

THỰC ĐỊA VÔI LÂN DOLOMITE TRÊN CÁC CÂY CÔNG NGHIỆP

 

1)                      TẠI TỈNH GIA LAI

         Ngày 12/5/2014, Hiệp Hội Hồ Tiêu Chư Sê tổ chức hội thảo chuyên đề “ giải pháp canh tác Hồ Tiêu bền vững”. Trong dịp này Cty TNHH Văn Ngọc Châu hân hạnh được Hiệp Hội Hồ Tiêu Chư Sê mời tham gia và phổ biến tính năng hiệu quả nguyên liệu cải tạo đất thế hệ mới bằng Vôi lân Dolomite Ngọc Châu. SP giúp cây Hồ Tiêu phát triển bền vững. Trong dịp này Bà con Nông Dân cũng được các nhà khoc học hàng đầu trong lĩnh vực trồng và chăm sóc cây Hồ Tiêu (TSKH- Tôn Nữ Tuấn Nam) tư vấn cụ thể về hiệu quả, tác dụng của sản phẩm Vôi lân Dolomite.( Mời xem phóng sự

1)                   TẠI ĐỨC TRỌNG - LÂM ĐỒNG:

       Trong tháng 5/2014, theo định kỳ Công ty TNHH Văn Ngọc Châu cùng các HND+ Đài truyền hình, tiếp tục đi thực địa, đối chiếu trên các vườn cà phê, trên địa bàn các Huyện Đức Trọng, Huyện Bảo Lâm và tiếp xúc với Bà con Nông Dân để đánh giá kết quả sau 2 năm liên tiếp đã sử dụng sản phẩm phân lân vôi dolomite Ngọc Châu. Mục đích giúp Bà con Nông Dân đánh giá qua thực tế. (mời xem phóng sự)