Hoạt động công ty

Doanh nhân- Doanh ngiệp vì sự phát triển nông nghiệp bền vững

        Ngày 12/01/2014 Lân vôi Dolomite Ngọc Châu hân hạnh được HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NGHÀNH NGHỀ NÔNG THÔN VIỆT NAM, trao tặng danh hiệu: Sản phẩm chất lượng cho vụ mùa bội thu năm 2013.

 

     

Chương trình truyền thông này: Thể hiện vinh danh những sản phẩm tham gia đóng góp vì sự nghiệp phát triển Nông Nghiệp bền vững. Do BỘ NÔNG NGHIỆP- PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN& HỘI NÔNG DÂN VIỆT NAM chỉ đạo. Sản phẩm lân vôi Dolomite Ngọc Châu cũng góp phần thực hiện nghị định của Bộ Chính Trị-Trung Ương Đảng về chương trình:Người Việt Nam ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam chất lượng cao".