Hoạt động công ty

THƯ NGHIỆM – KHẢO NGHIỆM

Năm 2012 – 2013, lân vôi Dolomite Ngọc Châu được Hiệp Hội Hồ Tiêu Chư Sê –Gia Lai chọn thử nghiệm - khảo nghiệm và đối chứng trên cây Hồ Tiêu  tại Huyện Chư Sê- Gia Lai. (Do Ô. Đồng Quốc Bảo – Uỷ Viên  BCH – Hiệp Hội Kỹ thuật trồng trọt Hồ Tiêu- Chư Sê VN trực tiếp thực hiện). Tại các địa điểm:

·       Tại TT. Chư Sê trên cây hồ tiêu đang kinh doanh năm thứ 8.

·       Tại Xã Konghtok- Chư Sê trên đất đang trồng cây hồ tiêu đã được 6 năm tuổi.

·       Tại Xã Al Bá – Chư Sê trên đất cải tạo từ vườn cây già cỗi sang trồng mới hồ tiêu.

  

                 Đến ngày 20 tháng 01 năm 2014. Sau khi đã thực địa và căn cứ vào các biên bản kiểm tra theo dõi, đánh giá của chủ vườn và bộ phận kỹ thuật Hiệp Hội qua từng giai đoạn tăng trưởng phát triển trên cây Hồ Tiêu, theo các địa điểm trong Hợp Đồng thử nghiệm- khảo nghiệm bằng: Phân Lân vôi Dolomite Ngọc Châu, đều có chung đánh giá nhận xét như sau:         

            Qua kết quả thử nghiệm, các chuyên gia, kỹ sư, bộ phận kỹ thuật và các chủ vườn… đánh giá cao phân Lân vôi Dolomite Ngọc Châu. Nhờ Sản phẩm siêu mịn giúp cải tạo và ổn định pH đất nhanh, tạo môi trường đất thuận lợi cho cây Tiêu hấp thụ tốt các chất dinh dưỡng. Đồng thời cung cấp hữu hiệu một số chất trung lượng cho cây Hồ Tiêu hình thành& phát triển tốt trong suốt thời kỳ nuôi trái và ổn định sau thu hoạch. Giúp bộ rễ câyTiêu phát triển khỏe mạnh hấp thu được đa số lượng phân đã bón, hạn chế nấm bệnh, sâu bệnh hại cây, tiết kiệm chi phí đầu tư, tăng năng suất và chất lượng nông sản.  

            KẾT LUẬN: Phân lân vôi Dolomite Ngọc Châu cho thấy hiệu quả rõ rệt trên đất và cây trồng. Đủ điều kiện áp dụng cho trồng và chăm sóc cây Hồ Tiêu: Trồng mới, cây Tiêu trong thời kỳ kinh doanh và trên đất đã trồng cà phê già cỗi chuyển sang trồng Tiêu, ngoài ra còn giúp cây Tiêu chịu hạn tốt trong mùa khô (xin tham khảo thêm biên bản đánh giá kết quả sau thử nghiệm).