Hoạt động công ty

Hoạt động công ty

 

Bốc xếp bằng băng truyền tự động và vận chuyển bằng đường sông để tiết kiệm chi phí.

  

 

Lân vôi Dolomite Ngọc Châu tổ chức hội thảo

Công ty TNHH Văn Ngọc Châu hân hạnh làm nhà tài trợ hội thi Nhà nông và Pháp luật.