Hoạt động công ty

Thực tế trên cây Thanh long ở Bình Thuận

Thử nghiệm đối chứng Phân lân vôi Dolomite Ngọc Châu  trên vườn Thanh long Ông Nguyên ở Hàm Chính- Bình Thuận...

Read more...

HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY 

Read more...

Hoạt động công ty

Festival Cà phê VN lần thứ 4 /2013, được tổ chức từ ngày 09/03/ đến 12/03/2013 tại Tỉnh Đắk Lắk. Trong dịp này CTy TNHH Văn Ngọc Châu cũng hân hạnh được Ban tổ chức mời tham gia để phổ biến, trao đổi kinh nghiệm với Bà con Nông Dân về tính năng, hiệu quả, của SP Phân  Lân vôi Dolomite Ngọc Châu, nguyên liệu cải tạo đất thế hệ mới, ứng dụng trên tất cả  các đối tượng cây trồng, đặc biệt là các loại cây công nghiệp dài ngày như: Cà phê, cao su, hồ tiêu  và các loại cây hoa màu ngắn ngày khác: Bắp, lúa, dâu tằm, ăn quả, ăn củ... 

Read more...

Hoạt động công ty

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY 

Read more...