Trong  nền canh tác nông nghiệp bền vững, ngoài 03 nguyên tố đa lượng là: Đạm (N), Lân (P2O5), Kali (K) .Thì 04 nguyên tố trung lượng cũng rất cần thiết cho tất cả các loại cây trồng trong suốt quá trình phát triển và tăng trưởng.
       04 nguyên tố trung lượng đó là:
         1)- Oxit Canxi (CaO)
         2)- Oxit Magiê (MgO)
         3)- Lưu huỳnh  (S)
         4)-SiLic OXIT (SiO2) là 1 trong 04 chất trung lượng, rất cần thiết, có công dụng:
-  Tăng khả năng hấp thu đạm cho cây trồng, cải thiện môi trường đất giúp thuận lợi cho việc cây hút tối đa chất dinh dưỡng.
-  Giảm độc tố hữu cơ, Giúp thân và lá cây cứng  đứng thẳng, tăng khả năng quang hợp.
-  Giúp bộ rễ phát triển khoẻ làm vỏ rễ cứng hơn, tăng khả năng đề kháng sâu bệnh,nấm bệnh,tuyến trùng gây hại bộ rễ cây.
- Tăng độ dòn, ngọt hơn cho các loại cây ăn quả, ăn củ, tăng mầu sắc sản phẩm,  tăng thời gian bảo quản sau thu hoạch.
         Trong sản phẩm phân vôi trung lượng Dolomite Ngọc Châu có 03 nguyên tố trung lượng đó là: Canxi+Magiê+Silic. Như vậy, Bón1 được 3 giúp: xanh cây, tốt quả.

                                                                                               Nguồn Cty TNHH Văn Ngọc Châu 
                                                                                                            Tháng 1/2010